سنسور دقیق HUMIDITY

:SWISS PRECISION SENSOR 

TFA uses high quality sensors for hygrometers with the precision of industrial measuring instruments

 (relative humidity  ±4% / ±3% ( from 32 … 75% otherwise ±5%

All products using such precision sensors are labelled in the catalogue and on the packaging with these red quality se


سنسور دقیق سوئیسی

تفا برای رطوبت با دقت بالا و ابزار اندازگیری صنعتی آزمایشاتی را بکار می برد.

رطوبت نسبی برای %4± / %3± در دامنه % 75… 32  و سایر دامنه ها %5±

سنسور دقیق رطوبت در محصولاتی که سنسورهای دقیق بکار برده می شود ، لیبل آرم قرمز کیفیت در کاتالوگ و در بسته بندی چاپ شده است.

فروشگاه نیک آریا تاش
تاش لب، فروشگاه محصولات نیک آریا تاش

شما مشتری گرامی می توانید با مراجعه به فروشگاه آنلاین ما، تاش لب tashlab.ir ،کلیه محصولات نیک آریا تاش را مشاهده و در صورت تمایل خریداری نمایید.

مقالات مرتبط