سنسور دقیق HUMIDITY

 HUMIDITY PRECISION SENSOR

              TFA uses high quality sensors for hygrometers with the precision of industrial measuring instruments

 (relative humidity  ±4% / ±3% ( from 32 … 75% otherwise ±5%

Tous les produits qui detiennent un tel capteur sont marques avec un sceau de qualite rouge dans le catalogue et egalement sur lemballage

سنسور دقیق سوئیسی

تفا برای رطوبت با دقت بالا و ابزار اندازگیری صنعتی آزمایشاتی را بکار می برد.

رطوبت نسبی برای %4± / %3± در دامنه % 75… 32  و سایر دامنه ها %5±

فروشگاه نیک آریا تاش
تاش لب، فروشگاه محصولات نیک آریا تاش

شما مشتری گرامی می توانید با مراجعه به فروشگاه آنلاین ما، تاش لب tashlab.ir ،کلیه محصولات نیک آریا تاش را مشاهده و در صورت تمایل خریداری نمایید.

مقالات مرتبط