سنسور دقیق HUMIDITY

CONFORM EN 13485/12830

According to the European standard specifications for thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen and deep-frozen food and ice cream


مطابقت 13485/12830

با توجه به مشخصات استاندارد اروپا برای دماسنج ها برای حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع مواد غذایی سرد و یخ زده و عمیق یخ زده و بستنی.

فروشگاه نیک آریا تاش
تاش لب، فروشگاه محصولات نیک آریا تاش

شما مشتری گرامی می توانید با مراجعه به فروشگاه آنلاین ما، تاش لب tashlab.ir ،کلیه محصولات نیک آریا تاش را مشاهده و در صورت تمایل خریداری نمایید.

مقالات مرتبط