IP چیست؟

درجه حفاظت بین المللی که در زبان انگلیسی International Protection Rating نام دارد ، به اختصار IP نوشته می شود ، این یک استاندارد بین المللی برای تعیین درجه حفاظتی سیستم های الکترونیکی است.

این استاندارد ، اطلاعات بیشتری را درباره سطح حفاظتی یک وسیله نسبت به وسایل مشابه آن می دهد که فقط نشان می دهد ، این سیستم ضد آب است ، دو رقمی بعد از عبارت IP می آیند ، که شماره اول نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل نفوذ اجسام جامد است و رقم دوم ، نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل ورود مایعات است.

IP65 : شماره اول – جامدات

شماره  دوم – مایعات

 

IP اولین عدد – SOLIDS دومین رقم – LIQUIDS
IP54 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از اسپری آب از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP55 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از جت های آب کم فشار از هر جهت ، حفاظت از دسترسی محدود
IP56 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از جت های آب فشار بالا از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP57 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از غوطه وری بین 15 سانتیمتر و 1 متر در عمق ، حفاظت از دسترسی محدود
IP58 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از مدت طولانی غوطه وری تا فشار مشخص ، حفاظت از ورودی محدود
IP60 محافظت از گرد و غبار کامل از مایعات محافظت نشده است ، حفاظت از دسترسی  محدود
IP61 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از تراکم، حفاظت از دسترسی  محدود
IP62 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمق ، حفاظت از ورودی محدود اس
IP63 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از اسپری آب تا  60 درجه عمودی ، حافظت در برابر نفوذ محدود
IP64 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از اسپری آب از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP65 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از جت های آب کم فشار از هر جهت ، حفاظت از دسترسی محدود
IP66 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از جت های آب فشار بالا از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP67 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از غوطه وری بین 15 سانتیمتر و 1 متر در عمق ، حفاظت از دسترسی محدود
IP68 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از مدت طولانی غوطه وری تا فشار مشخص ، حفاظت از ورودی محدود
IP69K محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از تمیز کردن بخار جت ، حفاظت از دسترسی محدود
فروشگاه نیک آریا تاش
تاش لب، فروشگاه محصولات نیک آریا تاش

شما مشتری گرامی می توانید با مراجعه به فروشگاه آنلاین ما، تاش لب tashlab.ir ،کلیه محصولات نیک آریا تاش را مشاهده و در صورت تمایل خریداری نمایید.

مقالات مرتبط