بسته حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت:ارایه بسته های حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کس...

ادامه خواندن

اتاق بازرگانی اصفهان

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رییس اتاق،مهندس محمدرضا بابایی و اعضای کمیسیون در تالار هی...

ادامه خواندن

tashlab

اتاق بازرگانی را محلی برای انتقال تجارب فعالان اقتصادی برشمرد

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیر عامل شرکت نیک آریا تاش و رییس اتاق،تیم مدیریتی و اعضا...

ادامه خواندن