اتاق بازرگانی

بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، از مشکلات محیط کسب و کار اصفهان است

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، با حضور مهندس بابایی و رئیس این کمیسیون وجود قوانین دست و پاگیر، مقر...

ادامه خواندن

اتاق بازرگانی

بررسی و پیگیری مشکلات ارزی اعضاء اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیرکل اداره نظارت ارز بانک مرکزی

در نشستی که با حضور مدیر کل اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، مدیر کل گمرک استان اصفهان، ...

ادامه خواندن

بسته حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت:ارایه بسته های حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کس...

ادامه خواندن

اتاق بازرگانی اصفهان

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رییس اتاق،مهندس محمدرضا بابایی و اعضای کمیسیون در تالار هی...

ادامه خواندن